O nas

Naszą działalność cechuje wysoki profesjonalizm w poziomie realizacji oraz komunikacji z klientem. Celem naszej firmy jest kreatywne tworzenie wizerunku wraz z jasnym, spójnym i atrakcyjnym dla klienta przekazem. Każdy projekt i zadanie jest inne, nowe, co pozwala nam podejść do niego nieszablonowo i wyjść poza przyjęte ogólnie ramy.

REGULAMIN ORAZ GWARANCJA:

1. Postanowienia ogólne 

1.1 Właścicielem i Administratorem www.lima-reklama.pl jest:

Lech-Mal Leszek Karski
ul. Przemysłowa 4E
44-203 Rybnik
NIP: 651 147 53 97

Ewidencja działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miejski w Rybniku Regon: 278137692

2. Warunki korzystania z serwisu

2.1 Korzystanie z serwisu www.lima-reklama.pl oznacza, że akceptują Państwo niniejszy regulamin i zasady w nim zawarte oraz równocześnie ustawę o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.

2.2 Wszelkie zasady dotyczące polityki prywatności są w sekcji: Polityka prywatności

3. Zamówienia 

3.1 Zamówienia przyjmowane są do realizacji 24h przez 7 dni w tygodniu.

3.2 Termin realizacji każdego zlecenia jest liczony od momentu akceptacji przez firmę Lech-Mal Leszek Karski.

3.3 Terminy realizacji zamówień podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy.

3.4 Należy dokonać opłaty proformy. Termin realizacji liczy się od następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty.

3.5 Może zaistnieć sytuacja, w której termin realizacji zamówienia lub któregokolwiek ze zleceń występujących w zamówieniu mogą być niedotrzymane ze strony Lech-Mal Leszek Karski w przypadku wystąpienia np. awarii.

3.6 Czas dostawy na adres podany przez klienta wynosi do 48h po wydaniu przesyłki kurierowi.

3.7 Firma Lech-Mal Leszek Karski nie odpowiada za nieprawidłowości w odbiorze przez firmy kurierskie.

3.8 Wycena potencjalnego zamówienia jest tworzona na dany dzień kalendarzowy oraz czas jej ważności wynosi 7 dni kalendarzowych.

3.9 W przypadkach niezależnych od sprzedawcy, istnieje możliwa zmiana sposobu wysłania towaru bez uprzedniego poinformowania klienta.

3.10 Wszelkie wyceny mają 7-dniowy termin ważności. Po tym czasie należy dokonać nowej wyceny.

4. Reklamacje

4.1 Reklamację może złożyć każdy klient.

4.2 Warunki zgłoszenia reklamacji

4.2.1 Zgłaszając reklamację klient powinien posługiwać się numerem faktury VAT i zlecenia, które chce zareklamować.

4.2.2 Każda reklamacja powinna zawierać dokładnie opisane niezgodności towaru.

4.2.3 Każda reklamacja powinna zawierać zdjęcia ewentualnego uszkodzenia, które należy przesłać na adres biuro@lima-reklama.pl.

4.2.4 Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.

4.2.5 Terminy zgłoszenia reklamacji

Reklamacje można złożyć do 7 dni od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana.

4.2.6 Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze do godz. 15:00.

4.2.7 Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w ciągu 7 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia.

4.2.8 Na produkty reklamowane jest wystawiana karta gwarancyjna lub karta jakości produktu, punkty zawarte w kartach wyszczególnione są poniżej  na końcu Regulaminu firmy Lech-Mal Leszek Karski

4.2.9 Zwrot zakupionego towaru wykonanego wg indywidualnego projektu, przed złożeniem reklamacji pisemnej jest bezzasadny.

4.2.10 Kupujący nie może odesłać towaru na koszt sprzedającego (tzw. za pobraniem) bez pisemnej zgody sprzedającego, bez wcześniejszego rozstrzygnięcia reklamacji.

4.3 Warunki składania reklamacji na przesyłki

4.3.1 Uszkodzenia lub utrata wartości przesyłki

Zastrzeżenie należy zawsze odnotowywać na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności przewoźnika. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji Lech-Mal Leszek Karski i do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego. Reklamacja wniesiona po upływie 72h od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń

Przy wystąpieniu uszkodzenia towaru z winy przewoźnika, firma Lech-Mal Leszek Karski dostarcza nowy towar jeżeli wystąpiło całkowite zniszczenie towaru przy równoczesnym uzyskaniu odszkodowania od przewoznika w wysokości 100% kwoty Faktury vat. W innych wypadkach uszkodzony towar zostaje wyserwisowany

5. Drukowanie materiałów

5.1 Firma Lech-Mal Leszek Karski nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści oraz jakość plików graficznych przesyłanych do druku

5.2 Firma Lech-Mal Leszek Karski nie dokonuje korekty w materiałach przesłanych przez klienta

5.3 Materiały przesłane do druku powinny być przygotowane według specyfikacji podanej na stronie lima-reklama.pl. Specyfikacja jest podana w sekcji: Specyfikacja wydruku

5.6 Firma Lech-Mal Leszek Karski nie jest odpowiedzialna za terminowy transfer środków pieniężnych pomiędzy bankiem klienta a bankiem wykonawcy.

Opis Karty Gwarancyjnej / Jakości

1. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym sprzęcie. W ramach gwarancji firma Lech-Mal Leszek Karski zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany elementów wadliwych.

2. Wykonawca udziela gwarancji z bezpłatnym serwisem na okres 12 miesięcy (rękojmia) - transakcja między przedsiębiorcą a przedsiębiorcą - licząc od daty dostarczenia towaru (dzień wystawienia faktury vat).

3. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy dostarczonego sprzętu wraz z wyposażeniem, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych podlegających zużyciu podczas normalnej pracy

4. W przypadku maksymalnie 3 napraw gwarancyjnych tego samego urządzenia/podzespołu, Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany naprawianego urządzenia/podzespołu na nowy, wolny od wad.

5. Zgłoszenia reklamacyjne rozpatrywane są do 7 dni roboczych.

6. Firma zapewnia bezpłatny dojazd wyłącznie na produkty montowane (instalowane) przez firmę Lech-Mal Leszek Karski.

7. Produkty montowane (instalowane) przez klienta lub firmę wybraną przez niego w momencie reklamacji należy dostarczyć do firmy w celu usunięcia usterki lub elementów wadliwych.

8. W przypadku stwierdzenia wadliwego oświetlenia LED lub zasilacza można wybrać jedną z poniższych opcji serwisu / usunięcia usterki:

a). W przypadku towarów montowanych przez firmę Lech-Mal Leszek Karski zostaje wyznaczony termin przyjazdu serwisu na koszt firmy Lech-Mal Leszek Karski i bezpłatnego usunięcia wady produktu

b). W przypadku towarów montowanych przez klienta, należy dostarczyć towar do firmy Lech-Mal Leszek Karski w celu bezpłatnego usunięcia wady produktu.

c). Możliwe jest również samodzielne zdemontowanie wadliwego elementu (oświetlenie led/zasilacz/czujnik zmierzchowy) dostarczenie do firmy w celu usunięcia jego wady lub wymiany na nowy.

8. Firma nie prowadzi gwarancji door to door.

9. Gwarancja nie obejmuje naprawy elementów / produktów uszkodzonych w wyniku: burz, gradobić, wichur, przeładowań atmosferycznych i innego typu zjawisk losowych. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń spowodowanych wadliwą siecią energetyczną lub instalacja budynku.

10. Gwarancja nie obejmuje usunięcia uszkodzeń spowodowanych przez przewoźnika.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką dotyczącą cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
OK